fbpx
I-VII: 08:00 - 20:00
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos regionai

Sandarumo bandymas – tai tyrimas, kurio metu nustatomas pastato sandarumo lygis ir aptinkamos nesandarios jo vietos. Norint, kad namas tiek žiemą tiek vasarą būtų jaukus ir efektyvus, labai svarbu, kad ji būtų sandarus. Sandarumo bandymas šiuo metu yra tiksliausias, patikimiausias ir efektyviausias būdas aptikti statybos defektus ir įvertinti atliktų statybos darbų kokybę. Bandymas atliekamas laikantis tarptautinio standarto LST EN ISO 9972:2015 “Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas”. MB “Atermos grupė” yra akredituota pastatų sandarumo bandymų laboratorija.

Sandarumo bandymo metu naudojama pučiančių durų (angl. blower door) įranga. Teleskopinis metalinis durų rėmas apgaubtas orui paleidžia skraiste (prisitaikantis prie skirtingų išmatavimų durų staktų ar angokraščių) yra sandariai įstatomas į vienas iš namo išorinio įėjimo durų. Skraistės specialioje angoje įmontuojamas galingas ventiliatorius. Ventiliatoriaus pagalba tarp namo vidaus ir išorės sukuriamas slėgio skirtumas ir specialia kompiuterine programa fiksuojami oro srauto pratekančio per ventiliatorių ir slėgio skirtumo tarp pastato vidaus ir išorės parametrai.

Sandarumo bandymas turi būti atlikas:

  • visų paskirčių naujai pastatytiems pastatams, kurių energinio naudingumo klasė yra A, A+ ir A++.
  • C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba buvo finansuoti Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis;

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai turi būti
suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo
sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų jiems nustatytų verčių. Galutinį sandarumo bandymą, namo pridavimui, gali atlikti tik Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotos laboratorijos.

Ar namas atitinka jo klasei keliamus sandarumo reikalavimus nusako namo oro apykaitos koeficientas n50 . Jis parodo, kiek kartų, per valandą (prie 50 Pa slėgių skirtumo tarp pastato vidaus ir išorės), pasikeičia visas namo viduje esantis oras, dėl pastato išoriniame apvalkale esančių nesandarumų. Namo oro apykaitos koeficientas yra santykinis dydis. Jį apskaičiuoja kompiuterinė programa, oro kiekį kubiniais metrais per valandą (prie 50 Pa slėgių skirtumo tarp pastato vidaus ir išorės) dalinanti iš vidinės pastato kubatūros (ją apskaičiuoja bandymą atliekantis žmogus).

Kada turi būti atliekamas sandarumo bandymas?

Sandarumo bandymas atliekamas dalinai baigtame statyti pastate, prieš pastato energinio naudingumo sertifikato gavimą. Sandarumo bandymą rekomenduojama atlikti prieš sumontuojant lubas ar gipsines sienas, nes šioje statybų stadijoje dar lengva ir daug nekainuoja ištaisyti aptiktus nesandarumus. Pastato sandarumo bandymo protokolas galioja vienus metus. T. y. sandarumo bandymas turi būti atliktas ne anksčiau kaip vieni metai iki pastato energinio naudingumo sertifikavimo.

Kokioje statybų stadijoje atliekamas galutinis sandarumo bandymas?

Galutinis sandarumo bandymas pastate atliekamas, kai yra pabaigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti namo sandarumo lygį. Pavyzdžiui:

  • Gipso laikančiųjų profilių tvirtinimas prie perdangos arba bet kokie kiti darbai, kurių metu yra praduriama per garo izoliacinė plėvelė gali pakenkti namo sandarumo lygiui.
  • Rekuperacinės sistemos ortakių tvirtinimas prie lubų ar išvedimas virš namo perdangos gali pakenkti namo sandarumo lygiui.
  • Gartraukio ortakio, dujų katilo kaminėlio, natūralios ventiliacijos ortakio, rekuperacinės sistemos pagrindinių oro iš lauko paėmimo ir šalinimo ortakių montavimo išorinėse sienose darbai gali pakenkti namo sandarumo lygiui ir panašiai.

Mūsų darbuotojai Jus nemokamai pakonsultuos dėl tinkamos statybų stadijos Jūsų name sandarumo bandymui atlikti  +37067119199.

Kas yra tarpinis/pirminis sandarumo bandymas?

Tarpinis/pirminis sandarumo bandymas nuo galutinio sandarumo bandymo skiriasi tuo, kad jį atlikti galima žymiai anksčiau nei galutinį sandarumo bandymą. Tarpinio/pirminio sandarumo bandymo metu ypatingas dėmesys yra skiriamas nesandarių vietų diagnostikai. Pirminis/tarpinis sandarumo bandymas labai naudingas tuo, kad prieš atsiskaitant su darbus atlikusiais meistrais, padeda užtikrinti statybos darbų kokybę. Pavyzdžiui: jeigu stogo/perdangos apšiltinimo ir sandarinimo darbus atlieka vieni meistrai, o lubas montuos (gipso laikančiuosius profilius tvirtins ir gipsą prisuks) jau kiti meistrai. Po perdangos apšiltinimo ir sandarinimo darbų atliktas pirminis sandarumo bandymas parodys ar gerai užsandarinta perdanga/stogas ir jūs galėsite ramiai atsiskaityti už atliktą darbą arba paprašyti prieš atsiskaitant, ištaisyti nesandarias vietas. Tarpinio/pirminio sandarumo bandymo metu yra nustatoma ar namas jau šioje statybų stadijoje atitinka jo klasei keliamus sandarumo reikalavimus bei aptinkamos nesandarios jo vietos. Tai leidžia pašalinus nesandarumus pasiekti dar geresnį sandarumo lygį. Pirminį sandarumo bandymą jau galima atlikti, kai name atlikti šie darbai:

  • Įstatyti langai ir išorinio įėjimo durys.
  • Iš vidaus ištinkuotos sienos.
  • Išlietos grindys.
  • Užsandarinta perdanga/stogas.

Name esančius nesandarumus labai svarbu aptikti kuo anksčiau, dar prieš vidaus apdailos darbus. Nesandarumų diagnostikai naudojame šias priemones:

Sandarumo bandymų metu naudojame profesionalų termovizorių, kuriam pakanka vos ~ 5 °C laipsnių temperatūros skirtumo tarp pastato vidaus ir išorės. Nesandarios vietos jo ekrane pasimato pučiančių durų pagalbą sukėlus slėgių skirtumą tar pastato vidaus ir išorės.

Oro srauto matuoklis nepakeičiamas nesandarumų diagnostikos įrankis šiltuoju metų laiku, kai tarp pastato vidaus ir išorės nėra temperatūros skirtumo. Jis parodo vėjo greitį metrais per sekundę iš nesandarios ertmės.

Dūmų testas dažniausiai naudojamas šiltuoju metų laiku ir aiškiai parodo nesandarumus ties langais ir išorinio įėjimo durimis.

Nemokama konsultacija